• อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?