• ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง,ที่พัก
  • ประกันสังคม ชุดพนักงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสังสรรค์ทุกเดือน

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?