• สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบในการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
  • 3-5 years of experience in Shipping Industry
  • Survey and identify new potential customers
  • Own transportation

20-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?