• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่องาน
  • ดูแลงานเอกสารของร้านรถเช่า

1 hour ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ทำงาน 6 วันต่ออาทิตย์ 08:30-17:30

1 hour ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ทำงาน 6 วันต่ออาทิตย์ 08:30-17:30

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?