• สามารถใช้ C#, SQL, Java, ASP.NET ได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้าน Web Base Application, MVC
  • สามารถทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

13-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?