• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า
 • สามารถถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Microsoft ได้

18-Oct-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

16-Oct-19

 

Applied
 • Inter curriculum teaching background is a plus.
 • Flexible Hour
 • Long term career path for teachers

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Inter Curriculum teaching background is a plus
 • Flexible Hour
 • Long term teacher career path

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?