• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า
  • สามารถถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้างได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Microsoft ได้

17-Sep-19

 

Applied
  • วางกลยุทธ์การขายและผลักดันยอดขาย
  • บริหารทีมงานในพื้นที่ที่ดูแล
  • มีความรับผิดชอบและรักในการเรียนรู้

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?