• ชาย หรือ หญิง อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT or Computer Science
 • Male/Female age 23 - 30 years and Thai Nation
 • Minimum 1 years experience in SQL-based database

7 hours ago

 

Applied
 • Has minimum 5 year experience on managing IT
 • Unix/Linux, SQL Server, MySQL, nGinX, Tomcat etc.
 • Understanding of Fundamentals of PC & Notebook

17-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา 2-3 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จาก บริษัทจัดหางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female Age between 27-35 years
 • Understanding of dimensional models
 • 3-10 year experience with BI Tool

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 30 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5-10 ปี และ ในระดับบริหาร 3 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ตรงจาก ธุรกิจ B2B หรือ ด้านการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5- 10 ปีขึ้นไปเคยคุมทีมมากกว่า 6 คน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

14-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 2 ปีขึ้นไป
 • Photoshop, Illustrator, PageMaker, Adobe Flash
 • ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง(Digital Image)ได้

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.