• สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  • อายุ 22-35 ปี ไม่จัดกัดเพศ
  • สามารถถ่ายรูปและใช้โปรแกรม Photoshop,lllustrator

15-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีพาหนะเป็นของตนเองพร้อมในการปฏิบัติงานรถจักรยานยน
  • หากมีประสบการณ์ขายเครดิตจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

09-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?