• ปริญาญาตรี ขึ้นไป
  • มีพาหนะเป็นของตนเองพร้อมในการปฏิบัติงานรถจักรยานยน
  • หากมีประสบการณ์ขายเครดิตจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?