• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • มีพาหนะเป็นของตนเองพร้อมในการปฏิบัติงานรถจักรยานยน
  • หากมีประสบการณ์ขายเครดิตจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

17-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์อาหาร)
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  • มีประสบการณ์การขายน้ำมันพืชให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?