• ดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมภายใน และ ภายนอกองค์กร
  • ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ
  • ประสานงานธุรการสำนักงาน งานเอกสารภายใน นอกองค์กร

24-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?