• จัดทำข้อมูลในระบบ SAP ได้
  • มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีความเข้าใจในเอกสาร Shipping Document

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • BI Manager
  • ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server
  • Project Management

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนการผลิต
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านวางแผนวัตถุดิบ

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?