• จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีประสบการณ์ด้านข้อมูลสารต้องห้าม
  • ประสานงานภายใน และกับลูกค้าในด้านคุณภาพต่างๆ

16-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. หรือ สูงกว่า
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • ควบคุมการส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?