• พัฒนารูปแบบ Website และ Update ข้อมูลต่างๆ ของบริษ
 • มีความสนใจงานการตลาด Online และเทคโนโลยีการใช้สื่อ
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Online Marketing 1 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านทักษะการเขียน Program
 • มีประสบการณ์ในด้านการเขียนวิเคราะห์แบบออก Flow

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและการประสานงานด้านกฎหมาย
 • มีใบอนุญาตว่าความ

17 hours ago

 

Applied
 • สาขาบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารอย่างเป็นระบบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jan-18

 

Applied
 • สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์การขายประกันชีวิตบริการลูกค้า 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบศึกษานวัตกรรมใหม่

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา พยาบาล
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาล อย่างต่ำ 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

18-Jan-18

 

Applied
 • University degree in the field of Computer Science
 • 3+ years’ security related work experience
 • Openly share your knowledge with the team

17-Jan-18

 

Applied
 • บริหาร/พัฒนาแบบประกันชีวิตใหม่และแบบประกันชีวิต
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีประสบการณ์การขาย-การตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.