• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านการบันทึกบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีต่างๆ ประมาณ 2-3 ปี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา พยาบาล
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาล อย่างต่ำ 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Nursing , Medical technology
 • มีความรู้ด้านการคัดเลือกภัย
 • หากมีความรู้ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณา

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนารูปแบบ Website และ Update ข้อมูลต่างๆ ของบริษ
 • มีความสนใจงานการตลาด Online และเทคโนโลยีการใช้สื่อ
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Online Marketing 1 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English both written and spoken.
 • Bachelor degree in any related field.
 • Experience : 1-5 years in data management

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Strong background in security controls
 • Good time management and multi-tasking skills

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • •วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • •มีทักษะการนำเสนอกล้าแสดงออก
 • •มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • • มีความสามารถในการจัดทำ Cash Flow โครงการ

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า บริการลูกค้า
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ประสานลูกค้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.