• วุฒิการศึกษา ปวส.ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในโรงงานฉีดพลาสติก อย่างน้อย 1-3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ขึ้นทะเบียนและมีอนุญาตประกอบวิชาชีพ จป.
  • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย 1-3 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Degree in Logistics / Supply chain management
  • Team-player and able to work under pressure
  • both written and spoken of English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?