• ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมฝาพลาสติก อย่างน้อย 5 ปี
  • มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

25-Mar-19

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ขึ้นทะเบียนและมีอนุญาตประกอบวิชาชีพ จป.
  • ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัย 1-3 ปีขึ้นไป

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?