• การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
  • หากเคยผ่านงานบริษัทธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเ

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถคิดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงทำแผนโปรโมชั่น
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและแก้ไขปัญห
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?