• การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
  • หากเคยผ่านงานบริษัทธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเ

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?