• บริหารคลังสินค้า
 • ทำงานที่หลักสี่
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ลงบันทึกบัญชีตั้งหนี้ในระบบสารสนเทศและจัดทำใบสำคัญ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการตั้งหนี้
 • บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
 • หากเคยผ่านงานบริษัทธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเ

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, Male/Female, Age 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree
 • At least 2 years of experience in Merchandiser

12-Jul-18

 

Applied
 • Thai national, Male/Female, Age 32-45 years old
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • At least 10 years of experience

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?