• จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับ SAP และ งาน STR

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.