• หาลูกค้าใหม่และนำเสนองาน
  • ประชุมรับบรีฟและประสานงานกับลูกค้าเพื่อปรึกษาหารือ
  • ทำงานกับทีมงานให้ตรงกับคอนเซ็ปและงบประมาณของลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.