• วิศวกรเครื่องกลพลังงาน
  • วิศวกรพลังงาน
  • วิศวกรเครื่องกล

06-Jul-20

 

Applied
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์งานด้านวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  • วางแผนและดูแลงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree or higher in Food Science
  • Min. 5 years' experience in production management
  • Fluent in both Thai & English in speaking

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?