• ใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆได้เช่น อิลาส โฟโต้ช๊อบ ฯลฯ
  • ใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้
  • ขยัน มีความรับผิดชอบ ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องสวย

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.