• ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
  • ใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆได้เช่น อิลาส โฟโต้ช๊อบ ฯลฯ
  • ใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ได้
  • ขยัน มีความรับผิดชอบ ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องสวย

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.