• ส่งสินค้าให้ลูกค้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ
  • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ทำหน้าที่แนะนำสินค้า ขายสินค้า รับเงิน ทอนเงิน
  • ดูแลความสะอาดร้าน ดูแลการจัดเรียงสินค้า ดูแลลูกค้า

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 18 - 25 ปี
  • ทำหน้าที่แนะนำสินค้า ขายสินค้า รับเงิน ทอนเงิน
  • ดูแลความสะอาดร้าน ดูแลการจัดเรียงสินค้า ดูแลลูกค้า

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.