• เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
  • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.