• สามารถวางแผนขาย นำเสนอขาย ติดตามผลการขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวางแผนขาย นำเสนอขาย ติดตามผลการขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดประจำปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปีขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพ รถบด รดขุด รถแบคโฮ รถตัก
 • ปวช-ปริญญตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน อดทนมีความกระตือรือร้นทุ่มเทในการทำงาน
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน อดทนมีความกระตือรือร้นทุ่มเทในการทำงาน
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานโป๊ว
 • ระดับการศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวางแผนขาย นำเสนอขาย ติดตามผลการขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน อดทนมีความกระตือรือร้นทุ่มเทในการทำงาน
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน อดทนมีความกระตือรือร้นทุ่มเทในการทำงาน
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานโป๊ว
 • ระดับการศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวางแผนขาย นำเสนอขาย ติดตามผลการขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดประจำปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปีขึ้นไป

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพ รถบด รดขุด รถแบคโฮ รถตัก
 • ปวช-ปริญญตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied