• มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน สู้งานหนัก รับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษา กระชับ เข้าใจง่าย
  • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15-May-18

Salary negotiable

Applied
  • กราฟฟิกดีไซน์
  • ชอบคิด/ถัดออกแบบ/สู้งานหนัก
  • โฆษณา/สารคดี/EVENT

15-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.