• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • Assistant Manager Production
  • Production

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้างาน
  • มีความเป็นผู้นำที่ดี
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

13 hours ago

 

Applied
  • บริหารงานระบบมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP, BRC
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?