• ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
  • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
  • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

14-Aug-17

 

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
  • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
  • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

11-Aug-17

 

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
  • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
  • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.