• มีความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
  • สั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
  • ติดต่อผู้ขายแต่ละราย เกี่ยวกับราคา คุณภาพและสินค้า

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.