• 1 ปีขึ้นไปทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความตั้งใจในการให้บริการสนับสนุน

11-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 ปีขึ้นไปทางด้านจัดการระบบฐานข้อมูล
 • ริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเป็นทีม, ชอบที่จะเรียนรุ้สิ่งใหม่ๆ

11-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • 1-3 ปี ทางด้านการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมงบประมาณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดต่อประสานงานได้

11-Oct-18

 

Applied
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 7 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาโทขึ้นไปสาขาบัญชีการเงิน
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / มีภาวะผู้นำ

11-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชี หรือ IT Consult
 • ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติดี

11-Oct-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?