• ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี(ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย , ประสานงาน แนะนำผลิตภัณฑ์
 • แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์งาน 5 ปี ขึ้นไปทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรอบรู้ทางบัญชี-การเงิน งบประมาณ ภาษีอากร

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • ตั๋วสวัสดิการพนักงาน
 • อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป/ 3 ปีระดับบริหาร

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป(สาขาบัญชี, การเงิน, การบริหาร)
 • ประสบการณ์ในระดับจัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาโปรแกรม การปรับปรุงและดูแลระบบ
 • VB, SQL, SQL server, Oracle, XML, .NET development

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไประบบคอมพิวเตอร์

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาคัดเลือกว่าจ้างประมาณ 3 ปี
 • บุคลิกภาพดี ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

13-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Software or Aerospace)
 • Software: MS Office, 3D Drawing, etc.TOEIC 600
 • Work independently and team member

13-Jul-18

 

Applied
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้านจัดการระบบฐานข้อมูล 3 ปีขึ้นไป

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน ได้ดี
 • เดินทางไปปฏิบัติงานยังสถานีต่างประเทศได้

12-Jul-18

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี-การเงิน งบประมาณภาษีอากร
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป (ในระดับจัดการ)

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied