• ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • Master's Degree in Human Resources
 • At least 15 years in HR, 5 years for Supvisor

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age over 30 years old
 • Master's Degree in Human Resources or the legs a
 • At least 8 years experience.minimum 5 years in HR

25-May-18

 

Applied
 • Age at least 22 years.
 • Degree in Mechanical Engineering.
 • TOEIC Score: 500 Minimum

25-May-18

 

Applied
 • สวัสดิการบัตรโดยสารพนักงาน
 • ทำงานจันทร์ ถึงศุกร์
 • อายุไม่เกิน 27 ปี

24-May-18

 

Applied
 • 5-7 ปีขึ้นไปทางด้านเอกสารสัญญา คดีความ
 • ปริญญาตรี หรือโท ขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตทนายความ

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี-การเงิน งบประมาณภาษีอากร
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป (ในระดับจัดการ)

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ขั้นต่ำป.ตรี บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, at least 22 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree
 • Strong Knowledge in Statistic Model

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • Maintain nokair.com

23-May-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • 1 ปีขึ้นไปทางด้านการออกแบบ วิเคราะห์

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 3 ปีขึ้นไปทางด้านจัดการระบบฐานข้อมูล

22-May-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 1 ปีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

22-May-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

22-May-18

 

Applied
 • Age between 23-28 years
 • Bachelor or Master’s Degree in Statistics
 • At least 2 years in customer analysis

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.