• ขยัน บุคคิลภาพดี พูดจาไพเราะ
 • มีประสบการณ์การทำงานฝึกอบรม
 • Trainer อธิบายงานเกี่ยวกับสินค้าและ ระบบงาน

24-May-18

 

Applied
 • ขยัน บุคคิลภาพดี พูดจาไพเราะ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ช่วยดูแลลูกค้า ช่วยประสานงาน ติดตามงาน

24-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกดี ดูสะอาด
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม 6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • บุคคลิกหน้าตาดี ดูสะอาด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • หน้าตาดี สะอาด บุคคลิกดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเข้ากะตามเวลาห้างได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานด้านการบริการ
 • สามารถเข้ากะตามเวลาห้างได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ. ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีเบี้ยขยัน . service charge

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ดีดได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ. ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

24-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.