• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

21-May-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.