• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

18-Jul-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?