• วางแผนพัฒนาทางด้านการขายและการบริหารธุรกิจ
  • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
  • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

23-May-18

Salary negotiable

Applied
  • เลขานุการ
  • การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการบริการ
  • การต้อนรับ-ดูแลการเข้าพบของลูกค้า

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.