• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานขายตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • ขายสีพ่นซ่อมรถยนต์หรือวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมสีรถยนต์

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี วศบ.สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน3-5 ปี
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD,Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?