• เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

08-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

08-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.