• มีประสบการณ์งานขาย IT Services&Solutions
 • มีความรู้ด้าน Cloud Computing และ Network
 • เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ Content Marketing ให้กับธุรกิจ IT
 • แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก
 • close sales,telesales,sales target,negotiation
 • digital,online marketing,online advertising agency

08-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนดี มีโบนัส สวัสดิการครบ เดินทางสะดวก
 • cloud (AWS, GCP),performance tuning,elastic search
 • container technologies(Docker,Kubernetes),System

07-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?