• ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-1 ปี / บุคคลิกภาพดี สุภาพ
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?