• มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

24-May-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.