• เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมField Collection

19-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher in Engineer, Statistics
 • 7 year experience in unsecured,sub-prime
 • Collection specialist with good organizational

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in any field, Law
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Handling customer complaint and training.

19-Jan-18

 

Applied
 • บริหารงานบุคลากรบุคคล
 • บริหารจัดการอัตรากำลังคน
 • บริหารงานขายสาขา

17-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้softwareและเขียน SQL ได้
 • มีGreen Beltหรือ Black Belt Six Sigma
 • บริหารทีมงานวิเคราะห์ธุรกิจ / GIS / MISได้

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานที่รับผิดชอบ 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบการปฏิบัติงานเป็นทีม
 • วิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in secretary at least 5 years
 • Female, Age between 27-35 years
 • Good command in English

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ Fraud,Internal Audit,Credit Risks
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 2 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน Call Center
 • มีทักษะการบริหารจัดการ

16-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานCall Center 5ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการ

15-Jan-18

 

Applied
 • management accounting in a business
 • SQL or VBA for Excel or data mining experience
 • Portfolio analysis on trend to identify

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Public Administrati
 • At least 2 years working experience in HR function
 • Be able to work under pressure & dead line

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.