• ปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์, ไฟน์อาร์ต
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างต่ำ 5 ปี
 • มีความรู้ ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Background in recruitment
 • Screening and interviewing
 • Update and analyst recruitment report

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering,
 • Experienced in process development/improvement
 • Project Management Skills

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in any field, Law
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Handling customer complaint and training.

19-Sep-17

 

Applied
 • Experience in secretary at least 3 years
 • Female, Age between 22-35 years
 • Good command in English

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience at least 7 years in incentive managemen
 • Skills in presentation and systematic thinking
 • To develop and implement incentive

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Engineer, Statistics
 • 7 year experience in unsecured,sub-prime
 • Collection specialist with good organizational

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • เคยผ่านงานด้าน Collection
 • สามารถบริหาร OAหรือเคยคุมทีม Inhouse Collection

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Engineer, Statistics
 • 7 year experience in unsecured,sub-prime
 • Collection specialist with good organizational

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์โดยตรงในการใช้ระบบ Auto Dialer
 • ความรู้ด้านสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหนี้ (collections)

15-Sep-17

 

Applied
 • At least2 years in IT project management
 • มีประสบการณ์ AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำธุรกิจด้าน Finance หรือ Leasing

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานที่รับผิดชอบ 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

14-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • 3 years of experience in purchasing
 • Knowledge of procurement concepts, process

14-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Experience in financial or leasing industry
 • 5 years in process improvement

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Develo & Introduce organization project managment
 • Provide guidance & coaching to project owner
 • 3-8 years’ experience in Project Management

14-Sep-17

 

Applied
 • Perform data analytics using PeopleSoft HRIS
 • Minimum 2 years of database administration, HRIS
 • Strong PC skills to include Advanced MSt Excel

14-Sep-17

 

Applied
 • ติดตาม วิเคราะประเมินผลของคู่ค้า (บริษัทประกันภัย)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร, การตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารการนำเสนอ และทักษะความเป็นผู้นำ

14-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานและตรวจสอบงานตกแต่งหลังเปิดสาขา
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • สามารถเขียนแบบ Auto CAD และ 3D และอ่านแบบทำราคาได้

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ ไม่เกิน32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ 1 ปีขึ้นไป

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและพัฒนาระบบ Krungsri Learning
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Reporting and Analysis
 • Collaborating with War room II team
 • Data Analyst

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • management accounting in a business
 • SQL or VBA for Excel or data mining experience
 • Portfolio analysis on trend to identify

12-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.