• ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานขายประกัน
 • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ได้

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial audit activities
 • IFRS9, IFRS16
 • review and analyze financial statements

25-Sep-20

 

Applied
 • Project Management, PMO, Business Analyst
 • Business Process Improvement
 • implement new project from non-life insurance

25-Sep-20

 

Applied
 • DevOps
 • Cloud Migration
 • Software Engineer

25-Sep-20

 

Applied
 • MIS, Data Analyst
 • Analytic skill
 • SAS, Ms ACCESS, SQL

24-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จัดทำ Career Path / Career Growth
 • พัฒนาบุคลากรตามแผน Development Plan และ Leadership
 • จัดทำ Training Roadmap, และ Yearly plan

24-Sep-20

 

Applied
 • SAS Base, Business Analyst
 • Risk Portfolio
 • Strategies Credit

24-Sep-20

 

Applied
 • experience in credit model, credit risk analyst
 • Ability to develop SAS or other Statistic Tools
 • Bachelor’s Degree or higher in major Statistics

24-Sep-20

 

Applied
 • Develop and maintain products,
 • Motor insurance
 • Understanding of Motor insurance product

22-Sep-20

 

Applied
 • experience in payroll function.
 • MS Office, Word and Excel
 • prioritize multiple tasks

22-Sep-20

 

Applied
 • Telesales Strategy
 • outbound Telesales in financial business
 • Telesales Team

22-Sep-20

 

Applied
 • Project Management
 • SA
 • BA

21-Sep-20

 

Applied
 • QA Engineer, SQL, Robot Framework
 • Test Automation
 • Selenium, RTP

14-Sep-20

 

Applied
 • 7 years in development and implement new project
 • Experience from non-life insurance business
 • Experience in Business Development

13-Sep-20

 

Applied