• สามารถใช้softwareและเขียน SQL ได้
 • มีGreen Beltหรือ Black Belt Six Sigma
 • บริหารทีมงานวิเคราะห์ธุรกิจ / GIS / MISได้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ tester, QA ด้าน Software Development
 • มีประสบการณ์ AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำธุรกิจด้าน Finance หรือ Leasing

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • training
 • ออกแบบและจัดเตรียมคู่มือในการอบรม
 • ารฝึกอบรมและวิธีการประเมินผลหลังฝึกอบรม

18-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้านประกันภัย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Engineer, Statistics
 • 7 year experience in unsecured,sub-prime
 • Collection specialist with good organizational

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำKPIsอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน การจัดทำKPIs
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล,การวิเคราะห์เชิงสถิติ

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายและฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำData Analysis, Project Analys
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การเจรจาต่อรอง

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 • เคยผ่านงานด้าน Collection
 • สามารถบริหาร OAหรือเคยคุมทีม Inhouse Collection

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมField Collection

15-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์โดยตรงในการใช้ระบบ Auto Dialer
 • ความรู้ด้านสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการหนี้ (collections)

15-Aug-17

 

Applied
 • Background in recruitment
 • Screening and interviewing
 • Update and analyst recruitment report

14-Aug-17

 

Applied
 • Develop - implement a facility management program
 • Conduct and document regular facilities inspection
 • Ensure compliance with health and safety standards

14-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ผลงานของสาขาในเชิงลึกและในทุกๆด้าน
 • จัดทำ Presentation ของทีมงานและของตนเองเพื่อนำเสนอ
 • บริหารทีมงานวิเคราะห์ผลงานสาขา

14-Aug-17

 

Applied
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านผลิตภัณฑ
 • สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อrพนักงานสาขาขายผลิตภัณฑ์
 • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Experience in financial or leasing industry
 • 5 years in process improvement

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.