• -นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า
 • งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสิน
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา

04-Apr-20

 

Applied
 • Application Support
 • Production support
 • AS400 application

03-Apr-20

 

Applied
 • Credit Risk, Retail Portfolio, Retail Credit,
 • Retail Credit Risk, Credit Analyst,
 • Policy & Portfolio,

02-Apr-20

 

Applied
 • SAS Base
 • Risk Portfolio
 • analytical

02-Apr-20

 

Applied
 • Minimum 5 years in Cash Management, Cash Operation
 • Good at bank reconcile and communication skill
 • Good command in English

02-Apr-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 10 years’ experience in Compliance
 • experience in regulatory compliance i.e. OIC, CPB,
 • Excellent in English communication skill

01-Apr-20

 

Applied
 • Portfolio Management
 • Experienced on loan/card marketing campaign
 • Positive attitude,Open minded

31-Mar-20

 

Applied
 • Credit Risk Model,Risk Modeling, model validation
 • Credit Scoring, Behavioral Scoring and Rule Engine
 • SAS, MIS, SQL, Access

31-Mar-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer
 • Computer Skills, Basic Programming, SQL
 • Communication Skills, Problem Solving

31-Mar-20

 

Applied
 • Product Development,
 • Life Insurance
 • Develop and maintain products

30-Mar-20

 

Applied
 • Windows Server
 • Kubernetes
 • System Architecture

30-Mar-20

 

Applied
 • Cloud Technologies
 • Cloud Migration
 • Software Engineer

30-Mar-20

 

Applied
 • Auto Dialer System Operator
 • Collections System Support
 • Logical Thinking

30-Mar-20

 

Applied
 • Business analysis, Business Intelligence
 • Digital Data Analyst, Google Analytics
 • Facebook Insight, Insurance Analytics

30-Mar-20

 

Applied
 • budget Management
 • 5 years’ experience in management accounting
 • Knowledge of MS Access or SQL or VBA

27-Mar-20

 

Applied