• งานบัญชีทั้งระบบ, ปิดงบการเงิน
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนและงานสต็อกสินค้า 2 - 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการทำสต็อคสินค้าและจัดระเบียบคลังสินค้า

16-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนและงานสต็อกสินค้า 2 - 3 ปี
 • บัญชีต้นทุน

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญฃีและการเงิน
 • มีความรอบคอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี ใช้ Programe express
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 - 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Officec และ Express ได้คล่อง

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 - 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.