• เพศชายหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาประเมินราคา,
  • มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

18-Aug-17

 

Applied
  • Male of Female
  • Bachelor’s Degree in Marketing or Reative Field
  • 2 years experience in Real estate.

14-Aug-17

 

Applied
  • เพศชายหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาประเมินราคา,
  • มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.