• มีประสบการณ์ในการทำงานดูแลวิลล่ามาบ้าง
 • สามารถ ทำความสะอาด ทำเตียงทำสวน ทำอาหารได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษารัสเซียได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน
 • มีความยืดหยุ่นในเวลาในเวลาทำงาน

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • สามารถทงานที่ภูเก็ตได้

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • ขับรถยนต์เป็น + มีใบขับขี่

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

18-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษารัสเซียได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานในจังหวัดภูเก็ต
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารต้นทุน

18-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

18-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน
 • มีความยืดหยุ่นในเวลาในเวลาทำงาน

18-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • สามารถทงานที่ภูเก็ตได้

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ตรง
 • ขับรถยนต์เป็น + มีใบขับขี่

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานดูแลวิลล่ามาบ้าง
 • สามารถ ทำความสะอาด ทำเตียงทำสวน ทำอาหารได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานก่อสร้างที่กมลาได้

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างโรงแรม คอนโด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • หน้าตาดี บุคลิคดี
 • มีประสบการณ์งานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษษอังกฤษ หรือ จีน ได้

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง ชาย
 • อายุ 25- 35 ปี
 • สามารถทำงานที่ภูเก็ตได้

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied