• บันทึกการตั้งหนี้ และจัดทำใบสำคัญจ่าย
  • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายในระบบSAP B1
  • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?