• อายุ 20-28 ปี เพศ ชาย/หญิง
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและถูกต้อง
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

20-Mar-19

 

Applied
  • ปวช – ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง อายุ 22-27 ปี
  • เงินเดือน 15,000 - 22,000 THB

19-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?