• ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD
  • ปริญญาตรี ทางด้าน Human resource management
  • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?