• วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ควบคุมและตรวจสอบการเก็บบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าหลัก 3-5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง โปรแกรม Word, Excel

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เสนอแนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ
 • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล Trade Promotion
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources Management
 • Develop compensation & benefits structure
 • 10 years in Human Resource Management

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office
 • ควบคุมทีมงานวิจัย

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree in Human Resource Development
 • Training programs / Learning solutions
 • Well understanding / knowledge in steering concept

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Consumer Marketing for leading Health-FMCG brands
 • Handle Above-the-line & Below-the-line activities
 • 5-years experience in Product/Brand Marketing

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • BSc/BA in marketing or relevant field.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Analytical mindset and critical thinking.

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of Digital/Online Marketing
 • Bachelor's degree in Marketing or Advertising
 • Working knowledge of Social Media

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Execute marketing plans in international markets
 • Over 2 year experiences in consumer marketing
 • Bachelor or Master’s degree in business/marketing

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied