• มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ทางด้าน Network และระบบเครือข่าย
  • ปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?