• เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการ Mobile Game

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.