• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้าน Customer Service
  • สามารถทำงานเป็นกะ หรือวันหยุดได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารลูกทีม

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการ Mobile Game

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?