• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ในด้าน Customer Service
  • สามารถทำงานเป็นกะ หรือวันหยุดได้

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?