• สามารถเขียน User Interface
  • สามารถ Develop on Cloud
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

10-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
  • สามารถเขียน Functional Specification
  • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • degree or higher in MIS, MBA, Computer Science
  • 3 years working experience in IT CONSULTING
  • Knowledge in any of following; ERP

09-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?