• สามารถเขียน User Interface
  • สามารถ Develop on Cloud
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

01-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
  • สามารถเขียน Functional Specification
  • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

30-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in MIS, MBA, Computer
  • Female
  • Good Command of spoken and written English

30-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?